Sterowce Zeppelin 1900-39

TypyTYPY

Zdjęcia

Przedwojenne LZ 1-25
Numer fabryczny zbudowany w typ Numer taktyczny w armii (Z, LZ)
lub marynarce (L)
Pierwszy lot, uwagi
LZ 26 Frankfurt n. Menem n Z XII XII 1914
LZ 27 Friedrichshafen m L 4 VIII 1914
LZ 28 Friedrichshafen m L 5 IX 1914
LZ 29 Friedrichshafen m Z X X 1914
LZ 30 Poczdam m Z XI XI 1914
LZ 31 Friedrichshafen m L 6 XI 1914
LZ 32 Friedrichshafen m L 7 XI 1914
LZ 33 Friedrichshafen m L 8 XII 1914
LZ 34 Poczdam m LZ 34 I 1915
LZ 35 Friedrichshafen m LZ 35 I 1915
LZ 36 Friedrichshafen o L 9 III 1915
LZ 37 Poczdam m LZ 37 III 1915
LZ 38 Friedrichshafen p LZ 38 IV 1915
LZ 39 Friedrichshafen o LZ 39 IV 1915
LZ 40 Friedrichshafen p L 10 V 1915
LZ 41 Löwenthal p L 11 VI 1915
LZ 42 Poczdam p LZ 72 VI 1915
LZ 43 Friedrichshafen p L 12 VI 1915
LZ 44 Löwenthal p LZ 74 VII 1915
LZ 45 Friedrichshafen p L 13 VII 1915
LZ 46 Löwenthal p L 14 VIII 1915
LZ 47 Friedrichshafen p LZ 77 VIII 1915
LZ 48 Löwenthal p L 15 IX 1915
LZ 49 Poczdam p LZ 79 VIII 1915
LZ 50 Friedrichshafen p L 16 IX 1915
LZ 51 Löwenthal p LZ 81 X 1915
LZ 52 Löwenthal p L 18 XI 1915
LZ 53 Friedrichshafen p L 17 X 1915
LZ 54 Friedrichshafen p L 19 XI 1915
LZ 55 Poczdam p LZ 85 IX 1915 LZ 55
LZ 56 Löwenthal p LZ 86 X 1915
LZ 57 Löwenthal p LZ 87 -> L 26 (?) XII 1915 Armia; VII 1916 Marynarka
LZ 58 Poczdam p LZ 88 -> L 25 XI 1915 Armia; I 1917 Marynarka
LZ 59 Friedrichshafen p L 20 XI 1915
LZ 60 Poczdam p LZ 90 I 1916
LZ 61 Löwenthal q L 21 I 1916
LZ 62 Friedrichshafen r L 30 V 1916; 1920 przekazano Belgii LZ 62
LZ 63 Poczdam p LZ 93 II 1916
LZ 64 Löwenthal q L 22 III 1916
LZ 65 Poczdam q LZ 95 II 1916
LZ 66 Poczdam q L 23 IV 1916
LZ 67 Löwenthal q LZ 97 IV 1916
LZ 68 Löwenthal q LZ 98 -> L 27 (?) IV 1916 Armia; V 1917 Marynarka
LZ 69 Poczdam q L 24 V 1916
LZ 70 Löwenthal q   nieukończony
LZ 71 Poczdam q LZ 101 VI 1916
LZ 72 Löwenthal r L 31 VII 1916 LZ 72
LZ 73 Poczdam r LZ 103 VIII 1916
LZ 74 Friedrichshafen r L 32 VIII 1916
LZ 75 Staaken r L 37 XI 1916; po wojnie przekazano Japonii
LZ 76 Friedrichshafen r L 33 VIII 1916
LZ 77 Poczdam q LZ 107 X 1916
LZ 78 Löwenthal r L 34 IX 1916
LZ 79 Staaken r L 41 I 1917
LZ 80 Friedrichshafen r L 35 X 1916
LZ 81 Poczdam q LZ 111 -> L 28 (?) XII 1916 Armia; V 1917 Marynarka
LZ 82 Friedrichshafen r L 36 XI 1916
LZ 83 Staaken r LZ 113 II 1917; 1920 przekazano Francji
LZ 84 Löwenthal r L 38 XI 1916
LZ 85 Staaken r L 45 IV 1917
LZ 86 Friedrichshafen r L 39 XII 1916
LZ 87 Staaken r L 47 V 1917
LZ 88 Friedrichshafen r L 40 I 1917
LZ 89 Staaken r L 50 VI 1917
LZ 90 Löwenthal r LZ 120 -> L 29 (?) -> Ausonia (I) I 1917 Armia; 1917 Marynarka; 1920 przekazano Italii
LZ 91 Friedrichshafen s L 42 II 1917
LZ 92 Friedrichshafen s L 43 III 1917
LZ 93 Löwenthal t L 44 IV 1917
LZ 94 Friedrichshafen t L 46 IV 1917
LZ 95 Friedrichshafen u L 48 V 1917
LZ 96 Löwenthal u L 49 VI 1917
LZ 97 Friedrichshafen u L 51 VI 1917
LZ 98 Staaken u L 52 VII 1917
LZ 99 Staaken u L 54 VIII 1917
LZ 100 Friedrichshafen v L 53 VIII 1917
LZ 101 Löwenthal v L 55 IX 1917
LZ 102 Friedrichshafen w L 57 IX 1917
LZ 103 Staaken v L 56 IX 1917
LZ 104 Staaken w L 59 XI 1917
LZ 105 Friedrichshafen v L 58 X 1917
LZ 106 Friedrichshafen v L 61 -> Roma XII 1917; 1920 przekazano Italii
LZ 107 Löwenthal v L 62 I 1918
LZ 108 Staaken v L 60 XII 1917
LZ 109 Staaken v L 64 III 1918; 1920 przekazano Wielkiej Brytanii
LZ 110 Friedrichshafen v L 63 III 1918
LZ 111 Löwenthal v L 65 IV 1918
LZ 112 Staaken x L 70 VII 1918
LZ 113 Friedrichshafen x L 71 VII 1918; 1920 przekazano Wielkiej Brytanii
LZ 114 Löwenthal x L 72 -> Dixmude (F) VII 1918, nie obsadzony; 1920 przekazano Francji

Powojenne LZ 115-131

Autor, wersja, nowości itp...