Typy sterowców Zeppelin 1900-18

Typ Prędkość (km/h) Silniki (liczba*KM) Udźwig (t) Pułap (km) Promień działania (km) Długość / średnica (m) Gaz (m3) / zbiorniki Zbudowano
a 26-28 Dm 2*4
(Dm 2*16[2])
      128 / 11,6 11970-12160 / 17 1
b 43 Dm 2*85
(Dm 2*100[1])
2,8 0,85   130 (137[1]) / 11,7 11200 / 16 - 131300[1] / 17[1] 2
c 48 Dm 2*105
(Dm 2*115[2])
4,6 1   136 / 13 161500 / 17 2
d 48 Dm 2*105
(Dm 2*115 + Mb 1*140 [2])
      136,5 (145[2]) / 13 165800 (176800[2]) / 18 1
e 57 Dm 2*120 (115[2]) 4,6 1,3 800 149 / 14 211800 / 18 3
f 69 Mb 3*150 6,5 1,3 800 140 / 14 17500 2
g 75-78 Mb 3*170 6,5 2 800 140 / 14 16500 /18 2
h 75 Mb 3*165 7,6 1,9 1400 140-142 / 14,8 19320-19550 / 16 6
i 75 Mb 4*165       158 / 16 26700 / 18 1
k 72-75 Mb 3*180 8,8 1,9 950 148 20870 1
l 72 Mb 3*180 8,8 1,9 950 155,5 / 15 22140-22850 / 18 2
m 75-80 Mb 3*210 9,2 2,1 1100 158 / 15 22250-22470 / 18 12
n 79-81 Mb 3*210 12,2 2,4 1650 161 25000 1
o 82-85 Mb 3*210 11,1 2,3 1400 158-161 / 16 24900 2
p 90-96 Mb 4*210 15-17,9 2,8-3,2 2250 171,5 / 18,6 31200 - 600 / 16 23
q 90-96 Mb 4*240 15,9-18,4 3,2-4,2 2250-3700 178 / 18,7 35400-35800 / 18 11
r 96-105 Mb 6*240 32,5 (35?) 5,3 3700 197-199 / 24 54600-55200 / 18-19 17
s 96 Mb 5*240 36,4 5,5   196,5 / 24 55200 2
t 96 Mb 5*240 37,8 5,5   198 / 24 54600 / 19 2
u 104,5 Mb 5*240 39 5,5   196,5 / 24 54600 / 18 5
v 104,5 Mb 5*240 40,5 5,4 - 6,5 6750 196,5 / 26,4 55170-56000 / 14 10
w 104,5 Mb 5*240 68,5 8,2   196,5 / 26,4 55170 / 14 2
x 120 Mb 6*260 44,5-55,2 7   196,5/26,4 - 211/24 (LZ 112)55170 / 14 - 68500 3

Uwagi: nie wszystkie sterowce należące do jednego typu były identyczne, niekiedy ich osiągi oraz szczegóły konstrukcyjne znacznie się różniły. Niektóre sterowce przebudowywano (LZ 3, 9, 17, 19, 20), inne modernizowano do innego standardu, np: w połowie 1916 sterowce LZ 51, 55, 56, 57, 58, 60 z typu p do q.
[1] LZ 3 po rozbudowie
[2] po rozbudowie

Autor, wersja, nowości itp...