Luftschiff Zeppelin 55, typ p, IX 1915

LZ 55

163-metrowy sterowiec LZ 55 typu "p" używany przez Armię pod oznaczeniem LZ 85. Sterowiec w naturalnym kolorze płótna krytego cellonem.

Rysunek: Gerald Regamey, 2000.

Zbudowany w Poczdamie, pierwszy lot 12.IX.1915, 12.X.1915 atakował Dünaburg, 14.X.1915 Mińsk, 22.X.1915 Rygę (zrzucił wtedy 12 ton bomb). Później operował na froncie południowym: 28.I.1916 - 5.5.1916. 31.I-1.II.1916 atak na Saloniki. W lutym i marcu 1916 przebudowany to typu "q". W lutym i marcu 1916 ponowne ataki na Saloniki. 5 maja 1916 podczas ataku na port w Salonikach uszkodzony, 12-osobowa załoga dostała się do francuskiej niewoli, potem jeńców przekazano Brytyjczykom.

typyTypy sterowców LZ ...

Autor, wersja, nowości itp...