Sterowce Zeppelin 1900-39

TypyTYPY

Zdjęcia

Numer fabryczny typ Nazwa cywilna Delag,
numer taktyczny w armii (Z, LZ)
lub marynarce (L)
Pierwszy lot, uwagi
LZ 1 a   2.VII.1900
LZ 2 b   17.I.1906
LZ 3 b Z I 9.X.1906
LZ 4 c   20.VI.1908
LZ 5 c Z II 26.V.1909
LZ 6 d   25.VIII.1909 Delag
LZ 7 e Deutschland 19.VI.1910 Delag
LZ 8 e Deutschland II (zastępczy) 30.III.1911 Delag
LZ 9 e Z II (zastępczy) 2.X.1911
LZ 10 f Schwaben 26.VI.1911 Delag
LZ 11 g Viktoria Luise 14.II.1912 Delag
1914 Marynarka
1915 Armia
LZ 12 f Z III 25.IV.1912
LZ 13 g Hansa 30.VII.1912 Delag
1914 Armia
LZ 14 h L 1 7.X.1912
LZ 15 h Z I (zastępczy) 16.I.1913
LZ 16 h Z IV 14.III. 1913
LZ 17 h Sachsen 3.V.1913 Delag
1914 Armia
1917(?) Marynarka
LZ 18 i L 2 6.IX.1913
LZ 19 h Z I (drugi zastępczy) 7.VI.1913
LZ 20 h Z V 8.VII.1913
LZ 21 k Z VI 10.XI.1913
LZ 22 l Z VII 8.I.1914
LZ 23 l Z VIII 21.II.1914
LZ 24 m L 3 11.V.1914
LZ 25 m Z IX 13.VII.1914

Wojenne LZ 26-114

Powojenne LZ 115-131

Autor, wersja, nowości itp...