Sterowce Schütte-Lanz

TypyTYPY

Zdjęcia

Numer fabryczny typ Numer taktyczny w armii lub marynarce (SL) Pierwszy lot, uwagi
S.L. 1 A SL I X 1911, XII 1912 Armia
S.L. 2 B SL II II 1913, II 1914 Armia, rozebrany 10.I.1916
S.L. 3 C SL 3 Marynarka, używany operacyjnie, 1.V.1916 rozbity w czasie awaryjnego lądowania
S.L. 4 C-2 SL 4 Marynarka (?), używany operacyjnie, 11.XII.1915 zniszczony w zawalonej hali
S.L. 5 C-3 SL 5 V 1915, Armia, rozbity w czasie lotów próbnych VII 1915
S.L. 6 D SL 6 Marynarka (?), używany operacyjnie, 18.XI.1915 ekslodował po starcie (załoga zginęła)
S.L. 7 D-2 SL 7 IX 1915, Armia, używany operacyjnie, VI 1916 przekazany Marynarce
S.L. 8 E SL 8 Marynarka, używany operacyjnie
S.L. 9 E-2 SL 9 Marynarka, używany operacyjnie
S.L. 10E-3 SL 10 V 1916, Armia, używany operacyjnie (Morze Czarne), 27.VII.1916 zaginął koło Sewastopola
S.L. 11E-4 SL 11 VIII 1916, Armia, używany operacyjnie, zestrzelony 2.IX.1916 nad Wielką Brytanią
S.L. 12E-5 SL 12 Marynarka ?
S.L. 13E-6 SL 13 X 1916, Armia, zniszczony II 1917
S.L. 14E-7 SL 14 Marynarka (?), używany operacyjnie
S.L. 15E-8 SL 15 XI 1916, Armia, nie wziął udziału w walce
S.L. 16E-9 SL 16 I 1917, Armia, nie wziął udziału w walce
S.L. 17E-10 SL 17 III 1917, Armia, nie wziął udziału w walce
S.L. 18E-11 - Armia, zniszczony II 1917 w trakcie budowy na skutek zawalenia się hali w Lipsku-Mockau (razem z SL 13)
S.L. 19E-12 - Armia, budowa przerwana po wypadku S.L. 18
S.L. 20F SL 20 Marynarka, zniszczony podczas pożaru bazy w Ahlhorn 5.I.1918
S.L. 21F-2 SL 21 XI 1917, Armia, wykonał tylko loty próbne
S.L. 22F-3 SL 22 Marynarka, nieobsadzony, jedyny ocalały z wojny, 1920 rozebrany
S.L. 23G SL 23 ?
S.L. 24H SL 24 ?

Autor, wersja, nowości itp...