Sterowce Militär-Groß-Basenach

TypyTYPY

Zdjęcia

Numer fabryczny typ Numer taktyczny w armii lub marynarce (M) Pierwszy lot, uwagi
M doświadczalny (Versuch)aM VersuchschiffV 1907
M Ia, b, cM IVI 1908
M IIa, bM IIIV 1909
M IIIa, bM IIIXII 1909
M IVa, cM IVII 1911

Sterowce przebudowywane z typu a do b, potem do c.


Autor, wersja, nowości itp...