Luftschiff Zeppelin 1, typ a, VII 1900

LZ 1

128-metrowy sterowiec LZ 1.

Zbudowany w hali na Jeziorze Bodeńskim koło Manzell, pierwszy lot 2.VII.1900, po trzech lotach rozebrany w 1901.

typyTypy sterowców LZ ...

Autor, wersja, nowości itp...