ParsevalMajor von Parseval
Parseval P.L 1 (?)Parseval P.L 1 (?)
Parseval P.L 6 (?)Parseval P.L 6 (?) - na czerwono zaznaczone balonety
Parseval P.L 16 (?)Parseval P.L 16 (?)
Parseval-Naatz P.N 30Parseval-Naatz P.N 30
R.K 27R.K 27

Autor, wersja, nowości itp...