Shenondoah
Spiess
R 1
R 101
R 27
R 33
R 34

Większość zdjęć pochodzi ze strony: Airship Image Library - Mark Fearon

Autor, wersja, nowości itp...